EUD Online Handel - Niels Brock

International online handel

International online handel

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

UPS trackingløsninger viser forløbet af din forsendelse hvert skridt på vejen, på tværs af byen eller rundt omkring i verden.

International handel - online valgfag for kontorelever

Informationsteknologi (IT) får en større og større betydning i et digitaliseret samfund som det danske. EUD faget vil gøre dig til en dygtig bruger af Office-pakken med fokus på Excel og PowerPoint. Under dit EUD online forløb vil du også få kompetencer inden for opstart og drift af hjemmesider. Samtidigt vil faget give en forståelse for mulighederne, som den stigende digitalisering tilbyder.

International E-handel

Dokumentations-, sporings-, fakturerings- og rapporteringsvæ rktø jer til at hjæ lpe dig med at administrere fortoldningsprocesser og holde dine forsendelser til tidsplanen.

International handel | UPS - Danmark

Giv kunderne vejledning, og giv dem mulighed for at spore pakken fra deres dør til din. Dette hjælper med at forsikre kunder om, at de vil modtage kredit for deres ordre, og, om nødvendigt, at en erstatning vil blive sendt inden længe.

International handel på Niels Brocks Hovedforløb

EUD online handel er et grundforløb for dig der gerne vil have mulighed for at tage din EUD handel erhvervsuddannelse hjemmefra. På EUD online er du ikke bundet af et skoleskema, da al undervisning foregår online. Alt du behøver er en computer og en internetforbindelse. Bøger, undervisning, aflevering af opgaver, fremlæggelser og eksamen kører 655 % online, hvor du blot logger dig på via din computer. Det gennemgående tema er iværksætteri, og forløbet afsluttes med to eksaminer. Du kan starte på din EUD uddannelse helt uden at have styr på IT, det lærer vi dig hen ad vejen.

Den stigende e-handel giver ikke kun mulighed for øget eksport. Også udenlandske aktører får lettere adgang til at sælge direkte til danske forbrugere. Det giver forbrugerne et større udvalg og skærper konkurrencen, men desværre foregår konkurrencen ikke altid på lige vilkår. Virksomheder, der er etableret i lande uden for EU, overholder langt fra altid EU’s krav til produktsikkerhed, og det skævvrider konkurrencen.

Importer og eksporter med tillid ved hjæ lp af væ rktø jer, der forenkler internationale forsendelser, gø r toldklarering hurtigere og sikrer compliance, mens sensitiv information er sikret.

Verden bliver mindre og du vil opleve, du kommer til at skulle kommunikere med mennesker fra andre dele af verden. I den forbindelse er engelsk vigtig, og på EUD online kommer du til at arbejde med dit engelsk i forhold til case arbejde der tager udgangspunkt i din øve virksomhed. Under dit EUD-forløb vil du komme til at arbejde med både mundtlig og skriftlig engelsk.  

Hvilke rettigheder og regler gælder for din virksomhed, når du handler på EU’s indre marked? Læs om EU’s regler for handel med varer og tjenesteydelser samt de særlige nationale regler, du også skal være opmærksom på.

Praktikken kan begynde umiddelbart efter et bestået EUD-forløb på 75 uger, men du kan godt vælge at holde en pause mellem EUD-forløbet og praktikken.

Danske virksomheder har været hurtige til at tage e-handlen til sig, og erfaringerne viser, at den bidrager til at effektivisere arbejdsgange, øge omsætningen og række ud til nye markeder. Derfor skal vi understøtte e-handel igennem fair og balancerede regler og sikre virksomhederne adgang til viden og hjælp til at udvikle forretningen digitalt.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar