Opret datotabeller i Power BI Desktop - Power BI

Option marked definition

Option marked definition

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Lad os gå videre fra generelle fakta til specifikke tal. Nedenfor vil jeg give en lille tabel, der grafisk viser indikatorerne for den aktuelle offentlige gæld i det pågældende land.

Hvorfor den amerikanske national gæld er farlig: en

I maj 7575 steg den amerikanske national gæld med endnu en billion dollar. Præsidenten sagde imidlertid, at en sådan tendens ikke generer ham, da billioner i national valuta ville blive tildelt til at bekæmpe konsekvenserne af coronavirus-pandemien. Ifølge IMF-eksperterne vil den nye sygdom medføre, at Amerikas udenlandske passiver stiger i 6 op til 7575% af landets BNP, som ved udgangen af ​​686,6 udgjorde $ 7569 billioner.

Christopher Arzrouni: Lad Facebooks brugere være i fred

Hvordan kommer du igennem de første par uger? Her listes otte vigtige ting, som alle skal gøre i de tidlige dage af en pause for at lade helingen begynde.

Tyske kvinder står i sydlige lande jeg er glad for svarene

Du kan oprette en datotabel i din model ved at oprette en beregnet tabel ved hjælp af DAX-funktionerne CALENDAR eller CALENDARAUTO. You can generate a date table in your model by creating a calculated table using either the CALENDAR or CALENDARAUTO DAX functions. Hver funktion returnerer en tabel med en enkelt kolonne med datoer. Each function returns a single-column table of dates. Du kan derefter udvide den beregnede tabel med beregnede kolonner for at understøtte kravene til filtrering og gruppering af datointervaller. You can then extend the calculated table with calculated columns to support your date interval filtering and grouping requirements.

Hvis du vil arbejde med DAX- funktioner for tidsintelligens (Data Analysis Expressions), er der følgende krav til modellen: Du skal have mindst én datotabel i din model. To work with Data Analysis Expressions (DAX) time intelligence functions , there's a prerequisite model requirement: You must have at least one date table in your model. En datotabel er en tabel, der overholder følgende krav: A date table is a table that meets the following requirements:

Hvis din datakilde allerede har en datotabel, anbefaler vi, at du bruger den som kilden til din modeldatotabel. When your data source already has a date table, we recommend you use it as the source of your model date table. Det er normalt tilfældet, når du opretter forbindelse til et data warehouse, da det har en datodimensionstabel. It's typically the case when you're connecting to a data warehouse, as it will have a date dimension table. På denne måde bruger din model en enkelt kilde til sandhed til datoerne i din organisation. This way, your model leverages a single source of truth for time in your organization.

Mending et knust hjerte er ikke let, men det kan gøres. Bare hold dig til den spilplan, der er skitseret ovenfor, og inden du ved det, vil du bare være i orden. Held og lykke!

Optaget til handel på et reguleret marked/ikke optaget til handel på et reguleret marked: 6 = Optaget til handel, 7= Ikke optaget til handel

Amerikas nuværende gældsproblemer er resultatet af en finanskrise tilbage i 7557 og 7558. Siden da har landets ledelse hævet det maksimale niveau for eksterne forpligtelser flere gange. Og dette provokerede virkelige kampe på den politiske arena mellem republikanerne for Kongressen og demokraterne for det administrative statsapparat.

Er gevinst/tab imidlertid indberettet, vil det med en enkelt undtagelse være det beløb, som du selv skal medtage i din samlede opgørelse af gevinst/tab på oplysningskortet/oplysningsskemaet til Skattestyrelsen.

Hvis du udvikler en DirectQuery-model, og din datakilde ikke omfatter en datotabel, anbefaler vi på det kraftigste, at du føjer en datotabel til datakilden. If you're developing a DirectQuery model and your data source doesn't include a date table, we strongly recommend you add a date table to the data source. Den skal opfylde alle modelleringskrav til en datotabel. It should meet all the modeling requirements of a date table. Du kan derefter bruge Power Query til at oprette forbindelse til datotabellen. You can then use Power Query to connect to the date table. På denne måde kan dine modelberegninger udnytte DAX-funktionerne til tidsintelligens. This way, your model calculations can leverage the DAX time intelligence capabilities.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar