Full text of Rigskansler Grev Griffenfeld: et Bidrag til

Mægler x90

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER FJERDE RÆKKE NI OG TYVENDE BIND TREDIE HÆFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 9'»e SERIE TOME 79 8 «LIVRAISON ^^.C. KAPITELSTAKSTER FOR AFGRØDEN M. V. 958 AF. FEBRUAR

St joseph ejendomshandel - craigslist

TABEL 87 88 Ejendommenes Fordelng efter Hartkornstllggende den Januar 955 og Hartkornet Landdstrkterne communes rorales 75 Tdr Hrtk og derov 75 tonn de hartk etplus 77o Tdr Hrtk 77o t de h c: 87 ' 87 98

Rigskansler-grev-griffenfeld-university-of-toronto-libraries

DAN MARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 98 ANNUARE STATSTQUE igi8 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT DE LA STATSTQUE KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER 98 (GYLDENDALSKE

67 98 TABEL XXX (fortsat) Udbyttet og Væ rden af Hø sten det egent Le Damemark proprement dt: produgt et Overø vrghedskredsene ballages Hvede froment Udbytte produt Fold' p tn sol Rug segle produt p tn sol Byg, 7-radet otge å deux rangs produt p tn sol Byg, 6-radet orge å sx rangs produt p n sol Havre, hvd avone Blanche produt P n sol Havre, graa avone grse produt p tn sol Tdr tone Tdr tonu ton,, tonu tonu torn torn tonu tonu tonu ton tonu Vejle Amt Aarhus - Randers Aalborg - Hjø rrng Thsted Vborg - - Rngkø bng_ Rngkø bng - Rbe o ' , o o, ,o , , , o , o , , , , , oo , o ,' 8o , , , o , , ,o , , , , , , g , Jylland Jutland Det egentlge 957 Danmark 95 le Danemark pr dt 9oo , o 98, '9, j , , a: Udbytte Tø nder pr Td Land c å d produt en tonneaux par de sol

DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 6DE AARGANG 9 ANNUARE STATSTQUE 6ME ANNE 9 UDGVET AF STATENS STATSTSKE BUREAU PUBLtU, it9e STATSTQUE DE L'ETAT t KØBENHAVN H H THELES BOGTRYKKER (GYLDENDALSKE

Fra TABEL 88 Natonalbankens noterede Dskonto 89997 79 Januar 899 tl 76 Febr 896 6 Maj 76 Septbr 6 Maj 897 9 Jul 8 Septbr 7Januar 898 5 Oktbr 9 77 Febr 899 79 Marts 5Maj 9 Oktbr 8Januar 955 9Maj 95 6Januar

DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 9. REKKE 59. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 955 SÉRE TOME 59 5re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 985 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 985 UDGVET AF DET STATSTSKE

! TABEL Danmarks Folkemængde Areal samt Befolknngstæthed Populaton superfce et denste de la populaton du Danemark Folkemængde populaton Areal 9 superfce Befolknngstæthed 9 densztd 9 9 9 95 5 5 5 km pr

INDHOLDSFORTEGNELSE. I TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse. A. OVERSIGT. Mønt, Vægt og Maal. i. Areal, Folkemængde, Befolkningstæthed, Tilvækstforhold (Tabel I-III)...7. Befolkningens Fordeling efter

STATSTSK AARBOG 978 Statistisk Aarbog 978 Statistisk Aarbog 978 DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK AARBOG 978 AN N UA RE STATSTQUE 978 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBL$ PAR LE DEPARTEMENT

INDHOLDSFORTEGNELSE TABLE DES MATIERES Kildeangivelse (S XII) Fortegnelse over Bureauets Skrifter (S XV) I Areal og Befolkning i Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed 7 Danmarks

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar