Guide til autoinvestering på Grupeer · Fire Life

Valutamuligheder forklaret

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Du kan være berettiget til at sælge produkter og tjenester fra en tredjepart. Hvis du vælger at sælge SiteLock-produktet, anerkender og accepterer du, at du er bundet af de betingelser, der findes her , og som er oplyst i dette dokument som referencemateriale.

Forhandleraftale - GoDaddy DK

Sociale medier. Du vil muligvis få mulighed for at linke til dine sociale mediesider fra dit forhandlerhjemmeside. Du anerkender og accepterer, at du ejer eller har ret til at linke til de sociale mediesider, du linker til fra dit forhandlerhjemmeside. Hvis du bruger en Google-knap, anerkender og accepterer du yderligere at være bundet af Google knap-politikken.

 1. Dataeksportøren accepterer at deponere et eksemplar af denne kontrakt hos tilsynsmyndigheden, hvis denne måtte anmode herom, eller hvis det kræves i henhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

  I felt nummer fire har du mulighed for at vælge låneudbydere til og fra – altså dem der formidler lånene. Det er svært at se mere om låneudbydere på Grupeer og hertil må du desværre bruge en søgemaskine.

  De overførte personoplysninger vil blive underlagt følgende grundlæggende databehandlingsaktiviteter:

  Forhandleren vil behandle personoplysninger som nødvendigt for at udføre tjenesteydelser i henhold til forhandleraftalen og som yderligere instrueret af kunden under brugen af tjenesterne.

  Nedenfor skyderne er feltet til venstre en begrænsning for, hvor mange penge denne ene autoinvestor må indskyde (husk du kan have flere kørende samtidigt), flueben nedenunder feltet giver autoinvesteren ubegrænset tilladelse, og den vil investere alle dine penge (dog ikke beløb under 65 euro).

  Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til når som helst at ændre eller redigere førstegangspriser, standardpriser eller omsætnings-benchmark, og sådanne ændringer eller redigeringer skal offentliggøres online på denne hjemmeside med øjeblikkelig virkning uden behov for yderligere varsel til dig. Ændringer eller redigeringer i førstegangspriser, standardpriser eller omsætnings-benchmark gælder fra tidspunktet, hvor dit Basis-forhandlerprogram skal fornys.

  1. Parterne er enige om, at registrerede, der har lidt skade som følge af en parts eller en underkontraheret registerførers overtrædelse af de forpligtelser, der er omhandlet i standardbestemmelse 8 eller 66, har ret til erstatning fra dataeksportøren for den lidte skade.


   Tjenestepris. Vi leverer vores tjenester til dig i henhold til vores priskatalog. Du kan selv fastsætte priserne for de tjenester, du videreforhandler underlagt de minimum udsalgspriser, vi fastsætter.

   Hvis en registreret i tilfælde, hvor dataimportøren eller hans underkontraherede registerfører overtræder sine forpligtelser i henhold til standardbestemmelse 8 eller 66, ikke er i stand til at fremsætte erstatningskrav mod dataeksportøren i henhold til stk. 6, fordi dataeksportøren faktisk eller retligt set er ophørt med at eksistere eller er blevet insolvent, accepterer dataimportøren, at den registrerede kan fremsætte krav mod dataimportøren, som om han var dataeksportøren, medmindre en eventuel retssuccessor har påtaget sig alle dataeksportørens forpligtelser i henhold til kontrakt eller i henhold til lovgivning, idet den registrerede i så fald kan påberåbe sig sine rettigheder over for en sådan retssuccessor.

   Dataimportøren kan ikke unddrage sig sit ansvar ved at påberåbe sig en underkontraheret registerførers misligholdelse af sine forpligtelser.

   Dataimportøren underretter straks dataeksportøren om, at han eller en eventuel underkontraheret registerfører er underlagt en lovgivning, der forhindrer en inspektion af ham eller en eventuel underkontraheret registerfører i henhold til stk. 7. I så fald har dataeksportøren ret til at træffe de foranstaltninger, der er fastsat i standardbestemmelse 5(b).

   START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar