Teknisk analyse - Hvad betyder det, og hvordan anvendes det?

Teknisk analyse af aktiemarkedet pdf

Teknisk analyse af aktiemarkedet pdf

ANBEFALET: BEDSTE CFD-BROKER

Hvis det er rigtigt, så er det sådan set ligegyldigt, om man selv tror på den tekniske analyse eller ej. Så afskæ rer man sig fra nogle vigtige signaler i markedet, hvis man ikke i det mindste sætter sig ind i, hvordan de andre investorer i markedet reagerer.

Aktieskole om teknisk analyse - Aktieinfo

Der er tale om usikre forudsigelser, da mønstret jo oftest først bekræftes når trendvendingen indtræffer, og så er det for sent. Det er efter vores mening ulempen ved signallister ., som først ser tingene når de er indtruffet. Det kan være svært at se i praksis. Lad os tænke os et eksemple, hvor man kan se venstre skulder i intervallet 59-56, og efterfølgende en stigning til 66,55 som måske endda testes to gange. Stigningen klinger herefter af, og højre skulder opbygges igen i intervallet 59-56. HVis det er tilfældet, er der tale om et S-H-S mønster, og peger i retning af efterfølgende kursfald.

Analyse

Populært kaldet S-H-S (skulder-hoved-skulder). Ideelt ses en skulder, en efterfølgende stigning i en hovedformation og så et fald til samme niveau som skulderen på venstre side. Så tydeligt er det imidlertid ikke altid, idet det nogle gange kan være spejlvendt eller skråt faldende. S-H-S indikerer imidlertid en trendvending, og er derfor overordentligt vigtigt at prøve at se i charts. Det er altid nemt at se tingene i bagklogskabens spejl, men det vigtigste er at kunne forudse en mulig opbygning af et sådant mønster.

Som du kan se i ovenstående figur, ligner denne formation en kop, som er efterfulgt af en optrend. Håndtaget (handle) efterfølger koppens formation og er generelt formet som en nedadgående/sidelæns bevægelse. Når kursbevægelsen skubbes over modstandslinjerne, som er formet i håndtaget, kan optrenden fortsætte.

Kursintervallet bliver vist i højre side af grafen. Den viser en akties nuværende kurs og sammenligner den med tidligere datapunkter. Det ser måske ud som et meget simpelt koncept, da aksen starter med lavere kurser og stiger op ad aksen. Problemet ligger dog i strukturen af intervallet selv. Et interval kan enten vises på en lineær (aritmetisk) eller logaritmisk måde.

Med andre ord kan man sige, at de to analyseformer supplerer hinanden på den måde, at den fundamentale analyse anvendes til at finde de interessante aktier, som samles i en stor gryde. Den tekniske analyse anvendes på aktierne i denne gryde til at finde ud af, hvornår man skal foretage køb og salg. En aktie, som vi finder interessant ud fra en fundamental vurdering, køber vi altså ikke med det samme, men først, når den tekniske analyse giver et såkaldt købssignal.

I praksis kan det derfor ikke lade sig gøre at lave en 655 % dækkende fundamentalanalyse, men man kan få et glimrende billede af, om den pågældende virksomhed overhovedet er værd at beskæftige sig med. Og hvis den er det, bliver næste skridt inden en eventuel beslutning om et køb så den tekniske analyse.

Du få r gode rå d til, hvordan du kan anvende teknisk analyse til at afgø re, hvilken situation der dominerer enkeltaktier og aktiemarkedet i ø jeblikket.

Hvornå r kommer den næ ste finanskrise? Dette spø rgsmå l kan vi desvæ rre ikke svare på , men med den rigtige strategi, kan du reducere din risiko den dag, hvor trenden for alvor skifter på aktiemarkedet.

Triangler er nogle af de mest kendte grafmønstre i teknisk analyse. De tre typer triangler er symmetriske triangler, stigende og faldende triangler. Disse grafmønstre kan vare helt fra et par uger til adskillige måneder.

De to måder indikatorerne skaber købs- og salgssignaler på i teknisk analyse, er igennem overkrydsninger og afvigelse. Overkrydsninger er de mest populære og er reflekteret, når kursen enten bryder igennem det glidende gennemsnit, eller når to glidende gennemsnit krydser hinanden. Den anden måde er via afvigelse, som sker, når retningen af kurstrenden og retningen af indikatortrenden bevæger sig væk fra hinanden. Her signalerer indikatoren til analytikeren, at kursens trend bliver svagere.

START HANDEL I CRYPTOCURRENCY

Efterlad en kommentar